Kvarsittningsrätt

Ordförklaring

Rätt för make att bo kvar i det gemensamma hemmet vid äktenskapsskillnad.