Kvarlåtenskap

Ordförklaring

Avliden persons egendom. Tillhör formellt dödsboet.

Kategorier

Dödsbo