Kvantitetsteorin

Ordförklaring

Teori inom finans. Enligt teorin är penningvärdet direkt beroende av förhållandet mellan penningmängden och dess omloppshastighet samt den varumängd som ska omsättas med pengarna.