Kvalitetssäkring

Ordförklaring

Kvalitetssäkring innebär att ett företag arbetar systematiskt för att säkra kvaliteten på ett objekt.

Kategorier

Kvalitetskontroll, Kvalitetsplan, Kvalitet, Kvalitetspolicy

Underkategorier

ISO