Kvalitetspolicy

Ordförklaring

Kvalitetspolicy är de grundläggande principer om kvalitet som ska ligga till grund för alla beslut rörande kvalité på ett företag. Vanligtvis upprättas ett dokument där dessa principer sammanställs.

Kategorier

Policy, Kvalitet

Underkategorier

Kvalitetskontroll, Kvalitetsplan, Kvalitetssäkring