Kvalitetsplan

Ordförklaring

En plan i ett kontrakt som syftar till kvalitetssäkring inom ramen för avtalets giltighet.

Kategorier

Kvalitet, Kvalitetspolicy

Underkategorier

Kvalitetssäkring