Kvalitetsmanual

Ordförklaring

Kvalitetsmanual är en manual för hur man uppnår och säkrar en vissa kvalitet på något.

Kategorier

ISO, Kvalitet