Kvalitetsledningssystem

Ordförklaring

Ett ledningssystem som syftar till att leda och styra en organisation för att bibehålla och förbättra kvaliteten inom företaget.