Kvalitetskontroll

Ordförklaring

Kontroll av en produkts kvalitet utifrån uppställda krav.

Kategorier

Kvalitet, Kvalitetspolicy, Kontroll

Underkategorier

AOQ, AIQ, Kvalitetssäkring

Relaterade mallar

Leveransavtal (Löpande för viss produkt) 2021