Kvalitet

Ordförklaring

Kvalitet är en begrepp för att beskriva egenskaperna hos ett objekt som ger ett tillfredställande intryck för ett uttalat eller outtalat behov.

Underkategorier

Kvalitetskontroll, Kvalitetsplan, Kvalitetspolicy, Kvalitetssäkring, Kvalitetsmanual