Kvalificerat innehav

Ordförklaring

Ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget.

Kategorier

Indirekt aktieägande, Aktieägare