Kvalificerad tomtrörelse

Ordförklaring

Näringsverksamhet som huvudsakligen består i avyttring av byggnadstomter från fastigheter som uppenbarligen har förvärvats för att ingå i yrkesmässig markavyttring.

Kategorier

Tomtrörelse