Kvalificerad domstol

Ordförklaring

Domstol som är behörig att handlägga ett visst mål.

Kategorier

Domstol