Kutym

Ordförklaring

Beteckning på handelsbruk eller sedvänja som under vissa förutsättningar kan gälla som norm.

Underkategorier

Handelsbruk