KUSP

Ordförklaring

EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik. Består av diplomater från medlemsländerna och har till uppgift att rekommendera olika slags EU-insatser för att hantera kriser och förebygga konflikter.

Kategorier

EU