Kurs

Ordförklaring

Det gällande priset på en valuta eller ett värdepappers marknadspris.

Underkategorier

Teckningskurs, Aktuell kurs, Disagio

Relaterade mallar

Teckningslista - Teckningsoptioner (1 tecknare) 2021

Skuldebrev (Enkelt) - Avskiljbara teckningsoptioner 2021

Teckningslista - Teckningsoptioner (5 tecknare) 2021

Villkor (Enkelt) - Rätt för bolaget och innehavare 2021