Kupongränta

Ordförklaring

Ränta på en obligation, bestämd i procent av obligationens nominella värde som betalas ut till innehavaren av en kupongobligation.

Kategorier

Duration