Kupong

Ordförklaring

Ränteutbetalning som görs på en kupongobligation. Motsatsen till kupongobligation är en nollkupongare, där räntan istället är inbyggd i priset genom att obligationen säljs till underkurs.

Kategorier

Kupongobligation

Relaterade mallar

Emissionsbevis (Teckningsrättsbevis) 2020