Kundfordringarnas omsättningshastighet

Ordförklaring

Den fakturerade årsförsäljningen delad med genomsnittliga kundfordringar exkl. moms.

Kategorier

Fordran