Kumulation

Ordförklaring

Förening av mål som har någon gemenskap.

Underkategorier

Objektiv kumulation, Subjektiv kumulation