Kulturminne

Ordförklaring

Fornminne eller byggnad som blivit kulturmärkt och skyddas av kulturminneslagen.