Kronofogdemyndigheten

Ordförklaring

Kronofogdemyndigheten är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Syftet med verksamheten är att hjälpa den som har pengar att fordra genom att driva in dem.

Underkategorier

Allmänna mål, Förrättningsman, Försäljningsavgift, Exekutiv myndighet, Exekutiv auktion, Utsökning, Handräckning, Kvarstad, Betalningsföreläggande, Utmätning

Relaterade mallar

Ansökan om betalningsföreläggande 2019

Ansökan vanlig handräckning 2019

Bestridande av inkassokrav 2019

Återkallelse av ansökan om betalningsföreläggande 2019