Kronofogdemyndigheten

Ordförklaring

Kronofogdemyndigheten är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Syftet med verksamheten är att hjälpa den som har pengar att fordra genom att driva in dem.

Underkategorier

Allmänna mål, Förrättningsman, Försäljningsavgift, Exekutiv myndighet, Exekutiv auktion, Utsökning, Handräckning, Kvarstad, Betalningsföreläggande, Utmätning

Relaterade mallar

Ansökan om betalningsföreläggande 2020

Ansökan vanlig handräckning 2020

Bestridande av inkassokrav 2020

Återkallelse av ansökan om betalningsföreläggande 2020