Kritisk punkt

Ordförklaring

Försäljningsvolymen vid vilken kostnader och intäkter balanserar varandra eller där det totala täckningsbidraget är lika med de fasta kostnaderna. All försäljning efter den kritiska punkten bringar vinst.