Krishantering

Ordförklaring

Krishantering är ett begrepp som syftar till hur en uppkommen kris ska behandlas och hanteras.

Kategorier

Kris