Kris

Ordförklaring

Kris är en svår process av något slag. Det kan exempelvis vara en kris på ett bolag vilket kan innebära att bolaget har likviditetssvårigheter. Vanligtvis är det en eller några få händelser som utlöser en kris.

Underkategorier

Rehabilitering, Krishantering, Anhöriglista