Kriminell

Ordförklaring

1. Olaglig, brottslig, illegal. En handling som strider mot gällande lag. 2. Någon som i stor omfattning begår sådana handlingar.

Kategorier

Brott

Underkategorier

Kriminalisera