Kriminalisera

Ordförklaring

Att straffbelägga ett handlingssätt.

Kategorier

Kriminell, Brott

Underkategorier

Straff