Kreditupplysningsföretag

Ordförklaring

Företag som på andra personer, företags eller institutioners uppdrag kontrollerar betalningsförmågan hos kunder eller samarbetspartners.

Kategorier

Kreditupplysning