Kredittid

Ordförklaring

Den tid under vilken krediten löper. I slutet förfaller kredittid till betalning.

Kategorier

Kreditgivning, Kredit

Underkategorier

Lämnad kredittid