Kreditsaldo

Ordförklaring

Summan av krediteringar större än summan av debiteringar, vid debetsaldo gäller det omvända.

Kategorier

Redovisning, Kredit