Kreditrisk

Ordförklaring

Risk som en långivare (kreditgivare) löper, att låntagaren går i konkurs eller annars blir oförmögen att återbetala lånet.

Kategorier

Kreditgivare, Lån, Kredit