Kreditpolicy

Ordförklaring

Kreditpolicy är en policy för hur krediter ska hanteras. Se kredit och policy.

Kategorier

Policy, Kreditprövning, Kredit