Kreditor

Ordförklaring

Borgenär.

Kategorier

Borgenär