Kreditnota

Ordförklaring

En faktura med ett tillgodobelopp som ställs ut till någon på grund av en ändring av en faktura. I kreditnotan ska det finnas en särskild och otvetydig ändring av och hänvisning till den ursprungliga fakturan.

Kategorier

Faktura

Underkategorier

Kreditfaktura

Relaterade mallar

Kreditfaktura 2021