Kreditmarknad

Ordförklaring

Marknaden för krediter, dvs. kapital för långa och korta lån. Kan delas upp i obligations- respektive penningmarknaden. Dessutom ingår bankernas in- och utlåningsverksamhet.

Kategorier

Finansmarknad

Underkategorier

ICAAP, Kapitaltäckningsgrad, Marknadsränta, Credit market