Kreditlimit

Ordförklaring

Kreditgräns. Högsta belopp som någon får låna.

Kategorier

Lån, Kredit

Underkategorier

Kontraktsränta, Limitränta