Kreditkort

Ordförklaring

En typ av kontokort som ger dess innehavaren möjlighet att köpa varor och tjänster på kredit. Kreditkort används som benämning på kort där betalning vid ett köp läggs till ett skuldkonto. Till skillnad mot betalkort betalar i allmänhet kortinnehavaren ränta från inköpsdagen.

Relaterade mallar

Policy för kreditkort 2020