Kreditkanalen

Ordförklaring

Kreditkanalen beskriver hur penningpolitiken påverkar efterfrågan via banker och andra finansiella institut.

Kategorier

Riksbanken