Kreditköp

Ordförklaring

Ett köp på kredit, dvs. ett köp där säljaren lämnar anstånd med hela eller en del av betalningen under en viss tid.

Kategorier

Kreditgivare, Köp, Köparkredit, Köpekontrakt, Kredit

Underkategorier

Avbetalning