Kreditivbrev

Ordförklaring

Fullmakt utfärdad av ett lands statschef för en ambassadör, som är utsedd att representera landet.