Kreditinstitut

Ordförklaring

Juridisk term. Omfattar banker och andra kreditmarknadsföretag vars verksamhet åtminstone delvis karaktäriseras av långivning.

Kategorier

Kreditmarknadsbolag

Relaterade mallar

2417 Kortfristig del av långfristiga skulder 2019

Begäran öppnande emissionskonto - Privat AB 2019

2421 Ej inlösta presentkort 2019

Protokoll årsstämma ansamlad förlust 2019