Kreditgivning

Ordförklaring

Utlåning. Erbjudande av krediter.

Underkategorier

Kreditgivare, Kredittid