Kreditbedrägeri

Ordförklaring

Bedrägeri genom vilket någon bereder sig tillgång till krediter genom att presentera oriktiga uppgifter om sin kreditvärdighet.

Kategorier

Bedrägeri, Kredit