Kravspecifikation

Ordförklaring

En bilaga till ett förfrågningsunderlag som anger krav på egenskaper, funktion och prestation för en vara eller tjänst som någon överväger att köpa.

Kategorier

Anbud, Krav

Relaterade mallar

Checklista val av uppdrag som styrelseordförande 2020