Kravbrev

Ordförklaring

Kravbrev är ett skriftlig meddelande där avsändaren framför vilka krav denne har. Se även krav.

Kategorier

Krav