Krämare

Ordförklaring

Köpman, affärsman (nedsättande).