Kostnadsränta

Ordförklaring

Ränta som behöver betalas vid underskott på skattekonto.

Kategorier

Skatt