Kostnadsproduktivitet

Ordförklaring

Ett mått som beskriver förhållandet mellan produktivitet och kostnad.