Kostnadskontrakt med fast vinstbelopp

Ordförklaring

Ett avtal som garanterar en viss vinst (fastställd till ett visst belopp eller viss procent) oavsett vilka kostnader som uppstår för leverantören.

Kategorier

Entreprenad