Kostnadsdrivare

Ordförklaring

En komponent inom ABC-kalkylering som vid aktivitet påverkar kostnader.

Kategorier

ABC-kalkylering